Riksdagens protokoll 2012/13:21 Torsdagen den 8 november

Riksdagens protokoll 2012/13:21

Riksdagens protokoll

2012/13:21

Torsdagen den 8 november

Kl. 12:00 - 16:09

1 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Sofia Arkelsten
(M) ansökt om ledighet under tiden den 19 november 2012–31 mars 2013. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Mohamoud M. Enow
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Sofia Arkelsten. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Gunilla Nordgren
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till socialförsäkringsutskottet

Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Gunilla Nordgren som ledamot i socialförsäkringsutskottet. 

Talmannen förklarade vald
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.