Riksdagens protokoll 2012/13:43 Torsdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2012/13:43

Riksdagens protokoll

2012/13:43

Torsdagen den 13 december

Kl. 09:00 - 22:57

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 december. 

2 § Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet

Förste vice talmannen meddelade att talmannen beslutat att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00–fredagen den 4 januari 2013 kl. 10.00
skulle besvaras senast inom fjorton dagar efter det att frågan framställts.  

3 § Meddelande om information från regeringen

Förste vice talmannen meddelade att
tisdagen den 18 december kl. 13.00
skulle statsminister Fredrik Reinfeldt (M) lämna information från Europeiska rådets möte den 13 och 14 december. 

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.