Riksdagens protokoll 2012/13:68 Onsdagen den 20 februari

Riksdagens protokoll 2012/13:68

Riksdagens protokoll

2012/13:68

Onsdagen den 20 februari

Kl. 09:00 - 19:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 februari. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Roland Utbult
(KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet från och med den 22 februari. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  

3 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Roland Utbult som ledamot i civilutskottet, Robert Halef som suppleant i justitieutskottet, Magnus Sjödahl som suppleant i socialutskottet och Annika Eclund som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet, samtliga från och med den 22 februari. 

Talmannen förklarade valda
från och med den 22 februari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.