Riksdagens protokoll 2012/13:101 Torsdagen den 2 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:101

Riksdagens protokoll

2012/13:101

Torsdagen den 2 maj

Kl. 12:00 - 20:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24 och 25 april. 

2 § Ansökan om ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Margareta Larsson
(SD) ansökt om ledighet under tiden den 2 maj–26 juni. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Adam Marttinen
(SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Margareta Larsson. 

3 § Fastställande av dag för riksmötets start 2013/14

Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2013/14 skulle inledas
tisdagen den 17 september


4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida