Riksdagens protokoll 2012/13:125 Tisdagen den 18 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:125

Riksdagens protokoll

2012/13:125

Tisdagen den 18 juni

Kl. 09:00 - 17:19

1 § Val till Nordiska rådets svenska delegation

Företogs val av 20 ledamöter och 20 suppleanter till Nordiska rådets svenska delegation.  

Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter till Nordiska rådets svenska delegation.  

Sedan en promemoria innehållande de gemensamma listorna delats ut och godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på respektive lista, valda för riksmötet 2013/14: 

Ledamöter Suppleanter

Isabella Jernbeck (M) Anna Kinberg Batra (M) 
Karin Åström (S) Jan-Olof Larsson (S) 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Cecilia Widegren (M) 
Billy Gustafsson (S) Kerstin Haglö
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.