Riksdagens protokoll 2013/14:3 Onsdagen den 18 september

Riksdagens protokoll 2013/14:3

Riksdagens protokoll

2013/14:3

Onsdagen den 18 september

Kl. 09:00 - 16:37

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Gunilla Carlsson
(M) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 18 september 2013. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Ansökan om fortsatt ledighet

Talmannen meddelade att
Anders Flanking
(C) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 19 september 2013–17 september 2014. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Rickard Nordin
(C) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Anders Flanking. 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2012/13:52
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.