Riksdagens protokoll 2013/14:17 Onsdagen den 23 oktober

Riksdagens protokoll 2013/14:17

Riksdagens protokoll

2013/14:17

Onsdagen den 23 oktober

Kl. 09:00 - 17:37

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 17 oktober justerades.  

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Karin Östring Bergman som suppleant i socialutskottet under Rickard Nordins ledighet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 23 oktober–20 december
till 

suppleant i socialutskottet

Karin Östring Bergman (C)  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:26

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:26 Behovet av långsiktig tågplanering 

av Ingela Nylund Watz (S) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.