Riksdagens protokoll 2013/14:18 Torsdagen den 24 oktober

Riksdagens protokoll 2013/14:18

Riksdagens protokoll

2013/14:18

Torsdagen den 24 oktober

Kl. 12:00 - 16:03

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 18 oktober justerades.  

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:41

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:41 Säkerhet och sårbarhet i samhällets it-infrastruktur 

av Annika Lillemets (MP) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 5 november 2013. 

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang. 

Stockholm den 22 oktober 2013 
Näringsdepartementet  
Anna-Karin Hatt (C) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Ahlén

Expeditionschef 

Interpellation 2013/14:48

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:48 Insyn i det kungliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.