Riksdagens protokoll 2013/14:70 Onsdagen den 19 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:70

Riksdagens protokoll

2013/14:70

Onsdagen den 19 februari

Kl. 09:00 - 22:35

Välkomsthälsning

Anf. 1 TALMANNEN:

Innan vi övergår till debatten ber jag att få hälsa representanter för den diplomatiska kåren välkomna till den utrikespolitiska debatten. 

1 § Utrikespolitisk debatt

Anf. 2 Utrikesminister CARL BILDT (M):

Herr talman! Innan jag läser upp den utrikespolitiska deklarationen som ligger på ledamöternas bord vill jag säga detta. 

Det är en mörk dag i Europa. På gatorna i en av våra huvudstäder dödas människor. De hade enkla och självklara krav på demokrati, på reformer och på europeiskt samarbete. Det var en önskan som länge hade uttryckts av hela den ukrainska nationen. Det var därför som vi i den europeiska unionen genom det östliga partnerskapet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida