Riksdagens protokoll 2013/14:71 Torsdagen den 20 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:71

Riksdagens protokoll

2013/14:71

Torsdagen den 20 februari

Kl. 12:00 - 17:27

1 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Lena Sommestad
(S) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 mars 2014. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:259

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:259 Stigande oro för de offentliga finanserna 

av Patrik Björck (S) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 mars 2014. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 18 februari 2014 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.