Riksdagens protokoll 2013/14:102 Onsdagen den 16 april

Riksdagens protokoll 2013/14:102

Riksdagens protokoll

2013/14:102

Onsdagen den 16 april

Kl. 09:00 - 16:14

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 10 april justerades.  

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Ulrika Karlsson
i Uppsala (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 18 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Gunnar Hedberg (M). 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott: 

Proposition 
2013/14:219 till civilutskottet  

Skrivelser 
2013/14:101 och 102 till finansutskottet  
2013/14:218 till näringsutskottet  

Motioner 
2013/14:C8 till civilutskottet  
2013/14:Kr13–Kr15 till kulturutskottet  
2013/14:Sf24 till socialförsäkringsutskottet  
2013/14:A12
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.