Riksdagens protokoll 2013/14:114 Måndagen den 26 maj

Riksdagens protokoll 2013/14:114

Riksdagens protokoll

2013/14:114

Måndagen den 26 maj

Kl. 10:00 - 16:44

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 19 maj justerades. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:471

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:471 Hållbar finansiell infrastruktur 

av Valter Mutt (MP) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 3 juni 2014. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 19 maj 2014 
Finansdepartementet 
Peter Norman (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott: 

Proposition 
2013/14:229 till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.