Riksdagens protokoll 2013/14:116 Onsdagen den 28 maj

Riksdagens protokoll 2013/14:116

Riksdagens protokoll

2013/14:116

Onsdagen den 28 maj

Kl. 09:00 - 17:57

1 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:29 för tisdagen den 27 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.  

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:478

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:478 Användandet av OPS-lösningar 

av Ingela Nylund Watz (S) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 26 juni 2014. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 22 maj 2014 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.