Riksdagens protokoll 2013/14:127 Tisdagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:127

Riksdagens protokoll

2013/14:127

Tisdagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 20:47

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 11 juni justerades. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Kent Ekeroth som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. 

Förste vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Kent Ekeroth (SD) 

3 § Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 

2013/14:FPM89 Meddelande om den privata sektorns roll för att uppnå hållbar tillväxt i utvecklingsländerna
KOM(2014) 263
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.