Kammaren sammanträdde kl. It f. m

Riksdagens protokoll 1918:22

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

Kammaren sammanträdde kl. It f. m.

Justerades protokollet för den 4 innevarande månad.

Upplästes följande inkomna läkarintyg:

Att riksdagsfullmäktige Emil Vass,eur på grund av sjukdom,

ländryggskott, är sängliggande och således oförmögen till arbete varder

härmed på heder och samvete intygat.

Stockholm den 6 april 1918.

Anmäldes och bordlädes

konstitutionsutskottets memorial nr 10, i anledning av olika meningar

mellan kamrarna, till vilket utskott Kungl. Maj:ts proposition,

nr 130, i vad den avser förslag till förordning om provtaxering

bör hänvisas;

statsutskottets utlåtanden och memorial:

nr 40, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående resebidrag

till vissa patienter vid radiumhemmet i Stockholm;

nr 41,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.