Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1969

Riksdagens protokoll 1969:35

Första kammaren - höst
RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 35 FÖRSTA KAMMAREN 1969

4—7 november

Debatter m. m.

Tisdagen den 4 november Sid.

Interpellation av herr Lundström (fp) ang. lagstiftningsarbetet

inom skadeståndsrätten.................................... 6

Onsdagen den 5 november

Om vidgad rösträtt för utlandssvenskar ...................... 8

Om avskaffande av adelsväsendet ............................ 19

Om rätt för kommun att i sysselsättningsfrämjande syfte lämna

ekonomiskt stöd åt jordbrukare ............................ 23

Om kommunalråds och landstingsråds kommunalrättsliga ställning 26

Om effektivare trafikundervisning i skolorna .................. 28

Avskrivningsunderlaget för skogsvägar, m. m................... 29

Realisationsvinstbeskattningen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida