Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1969

Riksdagens protokoll 1969:36

Andra kammaren - höst
RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 36 ANDRA KAMMAREN 1969

11—14 november

Debatter m. m.

Tisdagen den 11 november

Sid.

Svar på interpellationer av herr Källstad (fp) ang. befrielse för kristna

samfund m. fl. organisationer från arbetsgivaravgift och herr Fridolfsson

i Stockholm (m) ang. befrielse för kristna och andra ideella

organisationer från arbetsgivaravgift.......................... 5

herr Westberg i Ljusdal (fp) ang. mellanölskonsumtionens inverkan

på antalet våldsbrott...................................... 11

Svar på interpellation av herr Westberg i Ljusdal (fp) ang. principerna

för meddelande av tillstånd att använda TV:s reservlänk för överföring

av sändningar från utlandet och på fråga av herr Johansson

i Skärstad (ep) i samma
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida