Nr 41 ANDRA KAMMAREN 1969

Riksdagens protokoll 1969:41

Andra kammaren - höst
RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 41 ANDRA KAMMAREN 1969

9—10 december

Debatter m. in.

Tisdagen den 9 december

Sid.

Meddelande ang. frågestunden onsdagen den 17 december.......... 3

Svar på interpellationer av:

herr Eliasson i Moholm (in) ang. beskattningen av skog som försålts

men ej avverkats före den 1 januari 1970..................... 3

herr Hermansson (vpk) ang. lättnader i den kommunala beskattningen

................................................... 5

herr Mundebo (fp) ang. åtgärder för att minska boendekostnaderna 9

herr Wikner (s) ang. lokaliseringsstödet till främjande av turistnäringen

inom de fyra nordligaste länen........................ 12

herr Sundkvist (ep) ang. skyldighet för tillverkare av konstgödningsmedel

att på förpackning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida