Protokoll 2014/15:102 Fredagen den 22 maj

Riksdagens protokoll 2014/15:102

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Sara Karlsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Maria Ferm som ersättare i riksdagsstyrelsen.

Talmannen förklarade vald till

ersättare i riksdagsstyrelsen

Maria Ferm (MP)

§ 4  Anmälan om förändringar i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Talmannen anmälde följande förändringar i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet från och med den 19 maj:

Allan Widman (FP), ordförande

Kenneth G Forslund (S), vice ordförande

Kent Härstedt (S), deputerad

Peter Jeppsson (S),
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.