Protokoll 2014/15:106 Fredagen den 29 maj

Riksdagens protokoll 2014/15:106

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 31 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Gunnar Hedberg (M). 

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:581

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:581 Regionala skattekontor

av Ulf Berg (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 juni 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 27 maj 2015

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2014/15:587

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.