Protokoll 2014/15:113 Onsdagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2014/15:113

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Partiledardebatt

Herr talman! Jag vill börja med att vidarebefordra ett tack. Under EU-toppmötet i Riga uttryckte Ukrainas president Porosjenko sin tacksamhet till Sverige för vårt stöd under Rysslands aggression och illegala annektering av Krim, vårt lån och våra humanitära hjälpinsatser.

Detta tack, herr talman, vill jag framföra här i Sveriges riksdag direkt till hela Sverige och svenska folket.

Jag svarade då, och jag kan svara här och nu igen, att vi kommer att fortsätta att stå upp för Ukrainas rätt till sin självständighet. Sverige kommer aldrig att acceptera territoriella anspråk genom tvång och våld.

Mot bakgrund av oron i vår omvärld skulle jag också vilja passa på att berömma mina kollegor. Utöver
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.