Protokoll 2014/15:15 Tisdagen den 4 november

Riksdagens protokoll 2014/15:15

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 14 och 16 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Lars Püss som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Jenny Peterssons ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 4 november 2014–29 mars 2015 till

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Lars Püss (M)

§ 3  Meddelande om aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden

Talmannen meddelade att på begäran av Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden anordnas onsdagen den 5 november kl. 10.00.

Från regeringen skulle statsrådet Ardalan Shekarabi delta.

§ 4  Meddelande om allmänpolitisk debatt

Talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.