Protokoll 2014/15:54 Tisdagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2014/15:54

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 20 och 21 januari justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:19 för torsdagen den 29 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utrikesutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:210

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:210 Anställningsformen allmän visstid

av Ali Esbati (V)

Interpellationen kommer att besvaras den 10 februari.

Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan ändras.

Stockholm den 28 januari 2015

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S)

Enligt uppdrag

Monica Rodrigo

Expeditions-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.