Protokoll 2014/15:64 Fredagen den 20 februari

Riksdagens protokoll 2014/15:64

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:270

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:270 Rekrytering av deltidsbrandmän

av Jan R Andersson (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 6 mars 2015.

Skälet till dröjsmålet är andra åtaganden.

Stockholm den 9 februari 2015

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

Interpellation 2014/15:291

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:291 Situationen i flygbranschen

av Ali Esbati (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 20 mars 2015.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 18 februari 2015

Näringsdepartementet

Anna Johansson (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 2  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.