Protokoll 2014/15:65 Tisdagen den 3 mars

Riksdagens protokoll 2014/15:65

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10 och 11 februari justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Anti Avsan som ersättare i riksdagsstyrelsen.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

ersättare i riksdagsstyrelsen

Anti Avsan (M)

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:19 för torsdagen den 19 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från arbetsmarknadsutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:252

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:252 Försvaret och höjda arbetsgivaravgifter för unga

av Hans
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.