Protokoll 2014/15:73 Tisdagen den 17 mars

Riksdagens protokoll 2014/15:73

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Torbjörn Björlund (V) skulle tjänstgöra som ersättare för Linda Snecker (V) under tiden den 7 april–21 juni.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Torbjörn Björlund som suppleant i justitieutskottet och utbildningsutskottet under Linda Sneckers ledighet.

Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 7 april–21 juni till

suppleant i justitieutskottet

Torbjörn Björlund (V)

suppleant i utbildningsutskottet

Torbjörn Björlund (V)

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokolls­utdrag, tillstyrkt att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.