Protokoll 2015/16:114 Tisdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2015/16:114

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10–13 och 17 maj justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Åsa Romson (MP) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 7 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Pernilla Stålhammar (MP), uppdraget som ersättare för Per Bolund (MP) upphört för Stefan Nilsson (MP) samt uppdraget som ersättare för Per Olsson (MP) upphört för Jakop Dalunde (MP).

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Tredje vice talmannen anmälde att Pernilla Stålhammar (MP) inträtt som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) från och med den 7 juni och tills vidare.

§ 4  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.