Protokoll 2015/16:13 Onsdagen den 14 oktober

Riksdagens protokoll 2015/16:13

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  ANNA KINBERG BATRA (M):

Partiledardebatt

Herr talman, ledamöter och åhörare! Sverige är på väg åt fel håll. Vi ser hur sjuktalen ökar. Vi ser hur allt fler människor fastnar i utanförskap där unga utan utbildning och utrikes födda har för svårt att få det första jobbet. Vi ser grova våldsbrott och kriminella uppgörelser mitt i våra städer. Vi ser hur Rysslands aggressioner ökar spänningar i vårt närområde.

I denna allvarliga stund har Sverige en regering som inte kan möta Sveriges utmaningar, som fördjupar i stället för att ta sig an Sveriges problem och som för en politik för färre jobb, sämre integration och lägre tillväxt. Den gör Sverige svagare. För det har Stefan Löfven ett ansvar, men han tar det inte.

Herr talman! Häromveckan mötte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.