Protokoll 2015/16:30 Torsdagen den 19 november

Riksdagens protokoll 2015/16:30

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2015/16:137

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:137 Försämrad hushållsekonomi och jobben

av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellationen kommer att besvaras den 1 december.

Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan ändras.

Stockholm den 18 november 2015

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S)

Enligt uppdrag

Catharina Nordlander

Tf. expeditions- och rättschef

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2015/16:46 till civilutskottet

§ 3  Godkännande och marknadskontroll av fordon

Godkännande och marknadskontroll
av fordon

Trafikutskottets betänkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.