Protokoll 2015/16:44 Fredagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2015/16:44

§ 1  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Annika Hirvonen Falk (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Jakop Dalunde som suppleant i EU-nämnden.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i EU-nämnden

Jakop Dalunde (MP)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:237

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:237 Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

av Nooshi Dadgostar (V)

Interpellationen har överlämnats till statsrådet Damberg och kommer att besvaras torsdagen den 14 januari 2016.

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.