Protokoll 2015/16:80 Tisdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2015/16:80

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Peter Jeppsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden från och med den 18 mars.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Liberalernas riksdagsgrupp anmält Fredrik Malm som suppleant i civilutskottet samt att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Alexandra Völker och Johan Andersson som suppleanter i EU-nämnden.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i civilutskottet

Fredrik Malm (L)

Tredje vice talmannen förklarade vald från och med den 18 mars till

suppleant i EU-nämnden

Alexandra Völker (S)

Tredje vice talmannen förklarade vald från och med den 31 mars till

suppleant i EU-nämnden

Johan Andersson (S)

§ 3  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.