Protokoll 2016/17:111 Tisdagen den 16 maj

Riksdagens protokoll 2016/17:111

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 25 och 26 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Julia Kronlid (SD) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 15 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Heidi Karlsson (SD).

Tredje vice talmannen anmälde att Heidi Karlsson (SD) inträtt som ersättare för Jeff Ahl (SD) under tiden för hans ledighet den 15 maj–30 juni.

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till finansutskottet:

RiR 2017:11 Regeringens medelfristiga makroprognoser

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Civilutskottets betänkanden

2016/17:CU13
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.