Protokoll 2016/17:113 Torsdagen den 18 maj

Riksdagens protokoll 2016/17:113

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 27 och 28 april justerades.

§ 2  Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Patrick Reslow hade följande skrivelse kommit in:

Till Sveriges riksdag

Anmälan om ändrad partibeteckning

Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Moderaterna och inte längre tillhör Moderaternas riksdagsgrupp. Jag ska alltså vara riksdagsledamot utan partibeteckning under återstoden av valperioden.

Stockholm den 17 maj 2017

Patrick Reslow

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Erik Ottoson som suppleant i civilutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i civilutskottet

Erik Ottoson (M)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.