Protokoll 2016/17:128 Måndagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:128

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gunnar Hedberg (M).

§ 2  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde

att Eva-Lena Gustavsson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Jonas Gunnarsson (S) under tiden för hans ledighet den 2 augusti 2017–1 februari 2018 och

att David Lindvall (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Hanna Westerén (S) under tiden för hennes ledighet den 9 oktober 2017–15 juli 2018.

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:

RiR 2017:15 Samisk utbildning – dags för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.