Protokoll 2016/17:132 Tisdagen den 27 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:132

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade

att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD),

att Katarina Köhler (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Jamal Mouneimne (S),

att Johan Löfstrand (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Eva Lindh (S),

att Leif Nysmed (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 juli, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Faradj Koliev (S),

att Mats Persson (L) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 3 juli,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.