Protokoll 2016/17:134 Torsdagen den 7 september

Riksdagens protokoll 2016/17:134

§ 1  Meddelande om aktuell debatt om situationen för ensamkommande

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om situationen för ensamkommande anordnas onsdagen den 13 september kl. 10.00.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Till talmannen

Begäran om aktuell debatt

Med anledning av utvisningarna till Afghanistan.

Ett hundratal ensamkommande unga flyktingar sittstrejkar på Medborgarplatsen i Stockholm sedan en vecka tillbaka. Deras mål är att stoppa utvisningarna till Afghanistan. De har fått stort stöd från frivilligorganisa­tioner och individer som bidragit med praktisk hjälp såväl som sällskap. Sittstrejken har också angripits av nazister och skyddas nu därför av polis.

Säkerhetsläget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.