Protokoll 2016/17:36 Tisdagen den 29 november

Riksdagens protokoll 2016/17:36

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Faradj Koliev (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Leif Nysmed (S) under tiden för hans ledighet den 9 januari–30 juni 2017.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Faradj Koliev som suppleant i skatteutskottet och i civilutskottet under Leif Nysmeds ledighet.

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 9 januari−30 juni 2017 till

suppleant i skatteutskottet

Faradj Koliev (S)

suppleant i civilutskottet

Faradj Koliev (S)

§ 4  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 december kl. 14.00.

§ 5  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.