Protokoll 2016/17:40 Tisdagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2016/17:40

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 november justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Amir Adan (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 3 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gustav Blix (M).

§ 3  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 8 december kl. 14.00.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:155

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:155 Asylsökande som saknar skyddsskäl

av Johan Forssell (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 16 december 2016.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida