Protokoll 2016/17:42 Torsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2016/17:42

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:152

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål

av Erik Andersson (M)

Interpellationen kommer att besvaras den 16 december.

Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan ändras.

Stockholm den 6 december 2016

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S)

Enligt uppdrag

Susanne Södersten

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2016/17:57 till justitieutskottet

EU-dokument

KOM(2016) 758 till skatteutskottet

Åttaveckorsfristen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida