Protokoll 2016/17:44 Måndagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2016/17:44

§ 1  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 december kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:162

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:162 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran

av Sofia Damm (KD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 januari 2017.

Skälet till dröjsmålet är resa.

Stockholm den 8 december 2016

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:165

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:165 Situationen i Turkiet

av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.