Protokoll 2016/17:47 Torsdagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2016/17:47

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:170

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:170 Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo

av Robert Hannah (L)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 19 december 2016.

Skälet till dröjsmålet är resor.

Stockholm den 14 december 2016

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:194

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:194 Naturbruksutbildningarna

av Alexandra Anstrell (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 januari 2017.

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.