Protokoll 2016/17:72 Onsdagen den 22 februari

Riksdagens protokoll 2016/17:72

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 1 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:272

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:272 Mer idrott

av Saila Quicklund (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras innan tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade möten och resor.

Stockholm den 21 februari 2017

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

Interpellation 2016/17:282

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:282 Höjd kompetens i Sveriges skolor

av Michael Svensson (M)

Interpellationen kommer att besvaras i kammaren den 3 mars.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade möten och resor.

Stockholm den 21 februari 2017

Utbildningsdepartementet

Gustav
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.