Protokoll 2016/17:73 Torsdagen den 23 februari

Riksdagens protokoll 2016/17:73

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 2 februari justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Maria Malmer Stenergard (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Lars Beckman som suppleant i civilutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i civilutskottet

Lars Beckman (M)

§ 4  Meddelande om aktuell debatt om tryggheten i Sverige

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Moderaternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om tryggheten i Sverige anordnas fredagen den 17 mars kl. 11.00.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Begäran om aktuell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.