Protokoll 2016/17:76 Onsdagen den 1 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:76

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2016/17:19 för torsdagen den 16 februari från näringsutskottet,

prot. 2016/17:21 för torsdagen den 23 februari från näringsutskottet samt

prot. 2016/17:23 för torsdagen den 23 februari från skatteutskottet.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2016/17:78 och 105 till finansutskottet

2016/17:116 till kulturutskottet

2016/17:124 till näringsutskottet

2016/17:125 till civilutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utrikesutskottets betänkande

2016/17:UU5 Politiken för global utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.