Protokoll 2016/17:80 Onsdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:80

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 februari justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:21 för torsdagen den 23 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:330

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:330 Arbetskraftsinvandring

av Johan Forssell (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 31 mars 2017.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 1 mars 2017

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Interpellation 2016/17:331

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:331
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.