Protokoll 2016/17:85 Torsdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:85

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 2 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Patrik Engström (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 april 2017 sedan Hans Unander (S) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 21 mars 2017

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 3  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Katarina Brännström (M) avsagt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.