Protokoll 2016/17:89 Torsdagen den 30 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:89

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade

att Azadeh Rojhan Gustafsson (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Anna Vikström (S),

att Olle Thorell (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Åsa Eriksson (S) samt

att Björn Wiechel (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 2 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Marie‑Louise Rönnmark (S).

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade att Tina Ghasemi (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Talmannen meddelade att Boriana Åberg (M) avsagt sig uppdraget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida