Protokoll 2017/18:106 Fredagen den 27 april

Riksdagens protokoll 2017/18:106

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Anna Wallén (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mikael Peterson (S).

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:472

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:472 Bostadssituationen i landets kommuner

av Mats Green (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 maj 2018.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 26 april 2018

Näringsdepartementet

Peter Eriksson (MP)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:502

Till riksdagen

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.