Protokoll 2017/18:108 Torsdagen den 3 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:108

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:519

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer

av Lotta Finstorp (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.

Stockholm den 2 maj 2018

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:253 till civilutskottet

2017/18:254 till socialförsäkringsutskottet

Motioner

2017/18:4139 och 4141 till försvarsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.