Protokoll 2017/18:118 Torsdagen den 24 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:118

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 maj justerades.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Petra Ekerum (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och

att Anna Wallentheim (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i Riksdagens överklagandenämnd.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Petra Ekerum som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, Leif Hård som suppleant i miljö‑ och jordbruksutskottet, Johan Büser som ledamot i EU-nämnden och Anna Wallentheim som ledamot i Riksdagens överklagandenämnd samt

att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Jan Lindholm som suppleant i justitieutskottet.

Andre vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.